Alle kan få eksamensangst

Der kan være mange følelser forbundet med det at sidde ved / skulle op til det grønne bord. De mere negative følelser plejer vi at kalde eksamensangst.

Hvad er eksamensangst?

Angst er et grundvilkår, og det er altså IKKE forkert at føle angst. Det er en del af det at være menneske.

Når angsten opstår, føles det forskelligt for hvert menneske, og alligevel er der noget, der er fælles. Det hænger sammen med, at vi i vores hjerne har et center kaldet for Amygdala, som reagerer på utryghed ved enten at kæmpe, flygte eller fryse/stivne. Når du finder ud af, hvad du gør, når du føler angst, så kan du lære at arbejde med det, så den energi, du bruger på angsten, anvendes på en måde, der arbejder for dig og ikke imod dig.

Eksamensangst er ofte forbundet med tanker om præstationer (præstationsangst) og mangel på kontrol (panikangst) og manglende viden om den situation (eksamen), du går ind til. Derfor er der nogle teknikker (reframing), som du kan gøre, for at du får en følelse af kontrol over din eksamen.

Hvad kan man gøre ved eksamensangst?

Spørg først og fremmest din underviser om, hvordan eksaminationen foregår. Hvis ikke det er muligt at få rådgivning af din underviser, kan du søge informationer om eksamen i dit fag på nettet eller på det uddannelsessted, du er tilknyttet.

Følgende tips hjælper, når du vil arbejde med din eksamensangst:

1. Før eksamen

 • Strukturér alle dine noter efter dit pensum.
 • Lav mind-maps (“billeder”) over hvert emne i pensum. Din hjerne husker bedre i billeder. Hvis du kan lide at tegne, så giv dig tid til at være kreativ med dit mind-map. Fx med farvekoder etc. Det hjælper også din hjerne til at huske bedre.
 • Skab orden i det materiale, du skal have med til eksamen. Brug fx forskellige farver på faneblade forbundet med forskellige emner. På den måde ved du præcis, hvor du skal finde dit materiale, når du trækker din eksamensopgave.
 • Husk at holde pauser i din eksamenslæsning. Du får IKKE noget ud af at læse i mange timer og i flere dage, hvis ikke du holder pauser og møder nogle mennesker. Kom ud i frisk luft. Hjernen har brug for pauser for at arbejde effektivt.
 • Gør noget, der gør dig glad. Få grint helt ned i maven! Vær bevidst om dit mindset.
 • Sanseligt er det godt at lytte til musik med 432 hz (find det på youTube) for at slappe af.

2. Under eksamen

 • Planlæg og organisér din forberedelsestid og eksaminationstid. Dvs. hvor mange minutter vil du bruge på henholdsvis opgave 1? opgave 2? etc. i din forberedelsestid.
 • Strukturér din eksaminationstid. Dvs. hvad vil du sige først, når du sidder ved eksamensbordet? Hvad er det, du skal bruge mest tid på. Hvordan vil du afslutte?
 • Hvis klappen går ned, eller du bliver svimmel, så sig det højt til censor og eksaminator: Fx “Jeg kan mærke, at jeg bliver nervøs nu.”. De vil forstå dig og hjælpe dig videre.
 • Hold hånden på din mave (solar plexus), når du føler angst, og tag samtidig dybe vejrtrækninger. Det vil få din krop til at slappe af.
 • Drik noget vand. Det virker beroligende, og giver dig en lille pause.
 • Sanseligt er det godt at vælge at tage noget lavendelolie på dit tørklæde eller ærme. Hvis du bliver urolig under eksaminationen, kan du snuse til lavendelduften. Det virker beroligende. Du kan også tage en ting med, du kan røre ved under eksaminationen, noget, der giver dig tryghed.

3. Efter eksamen

 • Evaluér din eksamen: Hvad var du god til? Og hvad kan du blive bedre til? Fx i forberedelsen? Under eksaminationen? Nævn 3 ting, og vær opmærksom på, at det ikke må være negativt tonet. Ros dig selv – også for de små sejre.
 • Husk at den karakter, du har fået, er en vurdering af, hvad du kunne på det givne tidspunkt under eksaminationen. Karakteren siger INTET om dig som helhed og som menneske!
 • Sanseligt er det godt at lave noget fysisk, så du kan få spændingerne ud af kroppen. Giv dig selv en belønning, som minder dig om, at det at gå til eksamen er positivt.
 • Vil du have hjælp mod eksamensangst, kan Studiecoachen hjælpe dig.
Copyright 2023 - Studiecoachen