FÅ HJÆLP TIL

Akademisk opgaveskrivning

Har du brug for hjælp til større skriftlige opgaver? Studiecoachen tilbyder privatundervisning i akademisk opgaveskrivning, hvor du får hjælp og støtte til at få lavet den bedst mulige opgave. Undervisningen tager afsæt i dine behov, og du får hjælp til alt fra strukturering af din skriveproces til opbygning af en akademisk opgave og akademisk sprogbrug. Vores højtuddannede undervisere hjælper dig også med at få helt styr på det faglige indhold i opgaven, så du får skrevet en så god opgave som muligt.

Akademisk opgaveskrivning er en helt særlig genre, hvor der er specifikke krav til både opbygning, sprog og argumentation. Med privatundervisning i akademisk opgaveskrivning kommer du trygt i mål med din nuværende opgave, samtidig med at du får teknikker, du kan bruge i fremtiden.

Hør mere om akademisk opgaveskrivning

Om vores undervisere

Studiecoachens undervisere er højtuddannede og har solid undervisningserfaring. De kender de faglige krav på dit studie og kan tilrettelægge vejledningen efter dine behov, så du kommer godt i mål. Vores undervisere arbejder med en anerkendende tilgang til undervisning og vejledning, hvor fokus er på den studerendes individuelle behov.

Sådan hjælper vi dig med akademisk opgaveskrivning

Hos Studiecoachen tilpasser vi vejledningen til dine behov, hvad end du har brug for hjælp til strukturering af din skriveproces, opbygningen af opgaven eller kompetent faglig sparring.

Der gælder helt særlige krav til en akademisk opgave. Dette gælder både i forhold til opbygning, sprog og argumentation. Vores undervisere er færdiguddannede og har undervisningserfaring inden for det fag, de vejleder i, og kan derfor hjælpe dig med at sikre, at din opgave lever op til de specifikke faglige krav på dit studie.

Strukturering af skriveproces

Det kan være en udfordring at holde overblik over alle afsnit i en akademisk opgave. Derfor er det en god idé at få hjælp til at sætte deadlines for dig selv og lave en plan over skriveprocessen.

Opbygning af opgave

En akademisk opgave er oftest bygget op omkring et problem, man ønsker at undersøge nærmere. Vores undervisere hjælper dig med at udarbejde en præcis og afgrænset problemformulering, der lever op til de taksonomiske krav, samt at opbygge opgaven med afsæt i denne. Ofte skyldes problemer med opgavestrukturen, at problemformuleringen ikke er blevet tilpasset eller afgrænset til det problem, man vil undersøge. Når først man får formuleret spørgsmålet på den rigtige måde, bliver det lettere at besvare i opgaven.

Faglig sparring

Hos Studiecoachen får du tildelt en privat underviser, der er uddannet inden for dit fagområde. Derved er din underviser kvalificeret til at give dig feedback og vejledning på et højt fagligt niveau, så du får hjælp til det faglige indhold i din opgave. På den måde er du sikret en dygtig sparringspartner, der kan hjælpe dig med at træffe de svære valg og fravalg undervejs i opgaven.

Akademisk sprog

En del af øvelsen i store skriftlige opgaver er at lære at mestre et videnskabeligt præcist sprog, som ikke efterlader plads til misforståelser eller påstår mere end man kan bevise videnskabeligt. Med privatundervisning i akademisk opgaveskrivning lærer du, hvordan du formidler din viden og underbygger dine pointer igennem hele opgaven. På den måde løfter du ikke bare din opgaves faglige niveau, men også dit eget skriftlige niveau til brug fremover på studiet og i dit arbejdsliv.

Akademisk opgaveskrivning

Akademisk opgaveskrivning er en helt særlig genre, hvor der er specifikke krav til både opbygning, sprog og argumentation. Med privatundervisning i akademisk opgaveskrivning kommer du trygt i mål med din nuværende opgave, samtidig med at du får teknikker, du kan bruge i fremtiden.

I en god akademisk opgave er der en række krav, som skal være opfyldt, og bestemte elementer, som skal indgå. Herunder har vi samlet en liste over afsnit til inspiration. Det er ikke nødvendigvis alle punkter, der skal indgå i din opgave, og rækkefølgen skal ligeledes tilpasses.

Hvad skal en akademisk opgave indeholde?

 • Abstract
 • Indledning
 • Problemformulering
 • Forskningsoversigt
 • Videnskabsteori
 • Metode
 • Empiri
 • Undersøgelsesdesign
 • Analysestrategi
 • Teoretisk/metodisk afgrænsning
 • Begrebsafklaring
 • Teori
 • Analyse
 • Delkonklusion/opsummering
 • Diskussion
 • Konklusion
 • Perspektivering
 • Etiske overvejelser

Studiecoachens undervisere hjælper dig med at prioritere hvilke afsnit, der giver mening at inkludere i netop din opgave, og i hvilken rækkefølge de bedst præsenteres.

Hør mere om akademisk opgaveskrivning

Hjælp til specialeskrivning

Et speciale er en akademisk opgave og den største, de fleste kommer ud for i deres studietid. Dit speciale skal først og fremmest være unikt og bidrage med ny viden på området. Ingen har før undersøgt dit emne ud fra lige præcis dine kriterier, så opbygningen af opgaven skal passe til netop din undersøgelse. Studiecoachens dygtige undervisere hjælper dig med at strukturere processen og guide dig i, hvad et speciale skal indeholde, så du er sikker på at overholde de mange faglige krav.

Elever og forældre anbefaler os

★★★★★

Succesfuld oplevelse hele vejen rundt

Min søn, som ikke har haft det nemt, har igår afsluttet sin Bacheloruddannelse som pædagog med et flot 10 tal.

Han bestod ikke første gang og blev deprimeret og usikker på sit eget værd og sin faglighed.

Det fik Studiecoachen lavet om på. Jeg henvendte mig til Sarah som lavede et match med Lis og min søn. Lis har været fantastisk og er meget kompetent og empatisk. Lis har i samarbejde med min søn formået at styrke hans faglighed både i opgaven og den mundtlige del.

Det har været alle pengene værd. Af hjertet tak 🙏

Anett

★★★★★

Super effektiv hjælp på kandidatniveau

Kære studiecoach – tak fordi at I findes!
Jeg fik hjælp til en skriftlig opgave på kandidaten i pædagogisk psykologi, hvor coachen havde indgående viden og kunne vejlede mig både om metaperspektiver på de forskellige vidensområder i hele pensum, som lå id over min opgave men gjorde at jeg forude at komme godt i mål med den konkrete opgave også følte mig meget mere sikker i at anskue hele pensum og få overblik som jeg ikke føler at uddannelseopbygningen hjælper med indføring i, selv det netop forventes at vi tilegner os den viden. Jeg blev i processen også langt mere vidende om selve det håndværksmæssige i akademisk skrivning og hvor mine svagheder og styrker lå- det kan jeg effektivt bruge på egen hånd næste gang.

Anne

★★★★★

Jeg benyttede Studiecoachen til akademisk skrivning

Jeg fik hjælp af studiecoachen til akademisk skrivning på en netop afsluttet Teknisk Diplom uddannelse. Det gjorde jeg fordi jeg ville sikre et godt resultat.

Så for at forbedre min skrivning fik jeg rådgivning i forbindelse med en skriftlig projekt skrivning.

Som optakt lyttede studiecoachen til mine ideer, krav og ønsker. Derefter fandt de den perfekte mentor hvor der kunne snakkes om alt imellem himmel og jord.

Jeg synes, at min vejleder var super rar, enormt dygtig, kom med god respons på det jeg løbende skrev, var meget fleksibel, enormt engagement havde han også, og jeg følte bestemt, at jeg lærte at skrive mere akademisk.

Vi var i løbende dialog og jeg brugte i alt ca 10.000 dkk på opgaven, det er de bedste 10.000,- dkk jeg brugt i mange år.

Der blev vejledt løbende over 3 måneder, løbende læst korrektur og komme med forslag til rettelser / forbedringer, og der blev øvet eksamen også.

Service, professionalisme og fleksibilitet er i tip top! Jeg kan klart anbefale at bruge studiecoachen.

Jesper

Copyright 2024 - Studiecoachen