FÅ HJÆLP TIL

Akademisk opgaveskrivning

Har du brug for hjælp til større skriftlige opgaver? Studiecoachen tilbyder privatundervisning i akademisk opgaveskrivning, hvor du får hjælp og støtte til at få lavet den bedst mulige opgave. Undervisningen tager afsæt i dine behov, og du får hjælp til alt fra strukturering af din skriveproces til opbygning af en akademisk opgave og akademisk sprogbrug. Vores højtuddannede undervisere hjælper dig også med at få helt styr på det faglige indhold i opgaven, så du får skrevet en så god opgave som muligt.

Akademisk opgaveskrivning er en helt særlig genre, hvor der er specifikke krav til både opbygning, sprog og argumentation. Med privatundervisning i akademisk opgaveskrivning kommer du trygt i mål med din nuværende opgave, samtidig med at du får teknikker, du kan bruge i fremtiden.

Hør mere om akademisk opgaveskrivning

Om vores undervisere

Studiecoachens undervisere er højtuddannede og har solid undervisningserfaring. De kender de faglige krav på dit studie og kan tilrettelægge vejledningen efter dine behov, så du kommer godt i mål. Vores undervisere arbejder med en anerkendende tilgang til undervisning og vejledning, hvor fokus er på den studerendes individuelle behov.

Sådan hjælper vi dig med akademisk opgaveskrivning

Hos Studiecoachen tilpasser vi vejledningen til dine behov, hvad end du har brug for hjælp til strukturering af din skriveproces, opbygningen af opgaven eller kompetent faglig sparring.

Der gælder helt særlige krav til en akademisk opgave. Dette gælder både i forhold til opbygning, sprog og argumentation. Vores undervisere er færdiguddannede og har undervisningserfaring inden for det fag, de vejleder i, og kan derfor hjælpe dig med at sikre, at din opgave lever op til de specifikke faglige krav på dit studie.

Strukturering af skriveproces

Det kan være en udfordring at holde overblik over alle afsnit i en akademisk opgave. Derfor er det en god idé at få hjælp til at sætte deadlines for dig selv og lave en plan over skriveprocessen.

Opbygning af opgave

En akademisk opgave er oftest bygget op omkring et problem, man ønsker at undersøge nærmere. Vores undervisere hjælper dig med at udarbejde en præcis og afgrænset problemformulering, der lever op til de taksonomiske krav, samt at opbygge opgaven med afsæt i denne. Ofte skyldes problemer med opgavestrukturen, at problemformuleringen ikke er blevet tilpasset eller afgrænset til det problem, man vil undersøge. Når først man får formuleret spørgsmålet på den rigtige måde, bliver det lettere at besvare i opgaven.

Faglig sparring

Hos Studiecoachen får du tildelt en privat underviser, der er uddannet inden for dit fagområde. Derved er din underviser kvalificeret til at give dig feedback og vejledning på et højt fagligt niveau, så du får hjælp til det faglige indhold i din opgave. På den måde er du sikret en dygtig sparringspartner, der kan hjælpe dig med at træffe de svære valg og fravalg undervejs i opgaven.

Akademisk sprog

En del af øvelsen i store skriftlige opgaver er at lære at mestre et videnskabeligt præcist sprog, som ikke efterlader plads til misforståelser eller påstår mere end man kan bevise videnskabeligt. Med privatundervisning i akademisk opgaveskrivning lærer du, hvordan du formidler din viden og underbygger dine pointer igennem hele opgaven. På den måde løfter du ikke bare din opgaves faglige niveau, men også dit eget skriftlige niveau til brug fremover på studiet og i dit arbejdsliv.

Akademisk opgaveskrivning

Akademisk opgaveskrivning er en helt særlig genre, hvor der er specifikke krav til både opbygning, sprog og argumentation. Med privatundervisning i akademisk opgaveskrivning kommer du trygt i mål med din nuværende opgave, samtidig med at du får teknikker, du kan bruge i fremtiden.

I en god akademisk opgave er der en række krav, som skal være opfyldt, og bestemte elementer, som skal indgå. Herunder har vi samlet en liste over afsnit til inspiration. Det er ikke nødvendigvis alle punkter, der skal indgå i din opgave, og rækkefølgen skal ligeledes tilpasses.

Hvad skal en akademisk opgave indeholde?

 • Abstract
 • Indledning
 • Problemformulering
 • Forskningsoversigt
 • Videnskabsteori
 • Metode
 • Empiri
 • Undersøgelsesdesign
 • Analysestrategi
 • Teoretisk/metodisk afgrænsning
 • Begrebsafklaring
 • Teori
 • Analyse
 • Delkonklusion/opsummering
 • Diskussion
 • Konklusion
 • Perspektivering
 • Etiske overvejelser

Studiecoachens undervisere hjælper dig med at prioritere hvilke afsnit, der giver mening at inkludere i netop din opgave, og i hvilken rækkefølge de bedst præsenteres.

Hør mere om akademisk opgaveskrivning

Hjælp til specialeskrivning

Et speciale er en akademisk opgave og den største, de fleste kommer ud for i deres studietid. Dit speciale skal først og fremmest være unikt og bidrage med ny viden på området. Ingen har før undersøgt dit emne ud fra lige præcis dine kriterier, så opbygningen af opgaven skal passe til netop din undersøgelse. Studiecoachens dygtige undervisere hjælper dig med at strukturere processen og guide dig i, hvad et speciale skal indeholde, så du er sikker på at overholde de mange faglige krav.

Copyright 2023 - Studiecoachen