FÅ HJÆLP TIL

Eksamensforberedelse

En grundig eksamensforberedelse gør dig tryggere og mere sikker i selve eksamenssituationen, hvilket ofte fører til bedre resultater. Hos Studiecoachen hjælper vi dig med eksamensforberedelse, uanset om du står over for en mundtlig eller en skriftlig eksamen. Eksamensforberedelsen har, uanset uddannelsesniveau, altid fokus på både faglighed og eksamensteknik, så du er klædt godt på.

Mød en af vores højtudannede og erfarne undervisere

Om vores undervisere

Studiecoachens undervisere har solid undervisningserfaring og har alle siddet på den anden side af bordet som både undervisere og eksaminatorer på alle uddannelsesniveauer. Hos Studiecoachen er tilgangen til undervisning anerkendende og fokus er på, hvordan du får et motiverende forløb og opnår mest mulig faglig udvikling.

Vi hjælper dig med

Træning i pensum og opgaveløsning

Til eksamen er det vigtigt at have styr på hele pensum, og det hjælper vores undervisere dig med. De kan dertil give dig ekstra undervisning i bestemte fag og emner, så du står stærkere.

Eksamensteknik

Det er vigtigt at få træning i at gå til eksamen, så du føler dig tryg og kan præstere dit bedste. Du bør derfor kende til eksamens præcise krav, vægten af faglighed og hvordan man laver et godt oplæg og fører en faglig diskussion i eksamenssituationen. Det hjælper vores privatundervisere dig med.

Mundtligt oplæg

De fleste mundtlige eksaminer starter med et oplæg, hvad end det er eksamen i pensum eller et mundtligt forsvar af en større opgave. Vi hjælper dig med at opbygge dit oplæg og strukturere det på en meningsfuld måde. Vi arbejder ligeledes med din præsentationsteknik og træner diskussionsdelen, så du er godt forberedt på censor og eksaminators spørgsmål.

Mundtlig og skriftlig prøveeksamen

Hos Studiecoachen har vi gode erfaringer med at afholde prøveeksaminer i et trygt læringsmiljø, hvor fokus er på at hjælpe dig med at lære og opnå det bedste resultat til den rigtige eksamen. Der er ingen bedømmelse eller karakter, og du skal aldrig være bange for at stille spørgsmål eller lave fejl.

Sådan foregår eksamensforberedelse hos Studiecoachen

Eksamensforberedelsen foregår i et trygt rum, hvor der er en anerkendende tilgang til læring og undervisning. Alle Studiecoachens undervisere er højtuddannede og ved, hvad der forventes af dig til eksamen i det givne fag, hvad end du går i folkeskole, på gymnasiet eller på en videregående uddannelse.

Eksamensforberedelsen hos Studiecoachen tager udgangspunkt i, hvor dit behov er størst. I de fleste tilfælde tager forløbet udgangspunkt i træning af pensum, eksamensteknik og mundtligt oplæg, og vi vil typisk også afholde en eller flere prøveeksaminer.

Forberedelse til både mundtlige og skriftlige eksaminer

Studiecoachens kompetente undervisere hjælper dig i et skræddersyet privatundervisningsforløb, hvad end du skal til mundtlig eller skriftlig eksamen. Til både mundtlige og skriftlige eksaminer træner vores privatundervisere dig i din faglighed og din eksamensteknik, så du kan føle dig tryg.

Copyright 2023 - Studiecoachen