FÅ HJÆLP TIL DIN

SRP, SOP eller SSO af vores erfarne gymnasielærere

Det er er svært at komme i gang med at skrive store, akademiske opgaver som SRP, SOP eller SSO, alt afhængig af om du går på STX, HTX, HHX eller HF. Hvor starter du? Hvordan strukturerer du bedst din tid? Det er spørgsmål, som hurtigt melder sig.

Vi tilbyder et skræddersyet forløb med en højtuddannet og erfaren underviser, som har siddet på den anden side af bordet som gymnasielærer. Med deres store kendskab til opgaven kan de hjælpe dig med alt fra strukturering af din tid, forberedelse til mundtlig eksamen og faglig sparring, så du besvarer din problemformulering fyldetsgørende.

Hør om vores SRP-hjælp

Om vores undervisere

Alle Studiecoachens undervisere har en relevant akademisk uddannelse samt solid undervisnings- og censorerfaring. Derfor kan vi med sikker hånd guide dig igennem både skriveprocessen og eksamensforberedelsen, uanset om du skal have hjælp til SRP-, SOP- eller SSO-opgaven. Vi vejleder desuden også i DHO- og SRO-opgaver. Vejledningen er både skriftlig og mundtlig.

Få individuel og målrettet hjælp

Med individuel undervisning af vores kompetente undervisere kan du få målrettet hjælp til din SRP, SOP eller SSO. Din læring er i fokus, og vi skaber et trygt rum, hvor du kan spørge lige så mange gange, du har brug for. Vores undervisere skræddersyr et forløb til dig i dit tempo og efter dine behov. De hjælper dig med at planlægge skriveprocessen og det faglige stof, så du ikke går i stå undervejs og når at blive færdig til tiden. Opgaven vil altid være dit eget værk, men vores undervisere giver dig løbende feedback på din tekst og sikrer, at din opgave altid lever op til de gældende krav.

Vores erfarne gymnasielærere hjælper dig med:

  • Udarbejdelse af problemformulering
  • Tidsplan for opgaveskrivning
  • Gennemgang af indledning, redegørelse, analyse, diskussion og konklusion
  • Korrekt, sammenhængende og præcist sprog
  • Formalia som kildehenvisninger og litteraturliste
  • Hjælp til forhindringer som skriveblokade eller manglende motivation
  • Fyldestgørende oplæg
  • Træning i mundtlig eksamen
  • Strukturering af oplæg

Elever og forældre anbefaler os

★★★★★

Fuldstændig fantastisk oplevelse.

Det er nu 2. gang vores familie gør brug af Studie Coachen, først for 2 år siden hvor min ældste datter fik uvurderlig hjælp til SRP og historie og igen i år til vores yngste. 4 stk12 taller og et 10 tal kan vi takke studie coachen for. Alle vejledere har været dedikerede, punktlige og langt over det niveau jeg har hørt om fra lignende firmaer.

Da vores vejledere blev udvalgt, blev både studie facon, personlighed, fag og kompetencer taget i betragtning, hvilket gjorde oplevelsen til et kæmpe succes.

Også muligheden for at købe en mindre pakke og efterfølgende købe flere timer, passede perfekt til os, da vi ikke fra start var klar over hvad behovet præcist var.

Jeg kan kun sende mine varmeste anbefalinger, hvis man ønsker kyndig hjælp og er stabilt og succesfyldt forløb.

Sofie

★★★★★

Meget tilfredstillende SRP vejledning

Jeg kan varmt anbefale et SRP vejledningsforløb med Studiecoachen. Jeg fik hjælp til den mundtlige del af min SRP, hvilket var et meget værdifuldt indspark i min forberedelse. Min vejleder var altid velforberedt og engageret i at jeg skulle klare mig bedst muligt. Derudover havde jeg let ved at komme i kontakt med vejlederen, og der blev altid planlagt hvornår næste møde skulle afholdes.

Udover at hjælpe mig med de nye retningslinjer for SRP, fik jeg også hjælp til bedre at forstå min egen opgave, samt hvilke styrker og svagheder den indeholdte. Men vigtigere blev jeg undervist i hvordan jeg skulle fremhæve mine styrker og anerkende mine svagheder.

Alt i alt et meget tilfredsstillende forløb.

Emil

★★★★★

God og kyndig hjælp til dansk og SRP’en

Min søn stod ved udgangen af 2.g og manglede motivation til faget dansk. Jeg faldt over Sarah hos Studiecoachen, og igennem 3.g har min søn fulgt et forløb, hvor der er arbejdet med forståelsen af dansk, og arbejdet med de forskellige metoder, ligesom de også har snakket sammen ifm. udarbejdelsen af skriftlige opgaver.

Det har været et rigtig fint forløb, og min søn er kommet godt igennem året med en større faglighed, og står dermed bedre rustet til nye udfordringer. Vi valgte også at bruge Studiecoachen til at finde en vejleder til SRP’en, dels ifm. skriveprocessen, dels til hjælp med fremlæggelsen.

Det arbejde blev afsluttet med et flot 12-tal.

N-KBH

Hyppige spørgsmål

Studieretningsprojektet, STX

SRP, også kendt som studieretningsprojektet, er den store, afsluttende opgave i gymnasiet, som skrives i 3.g. Opgaven skrives sædvanligvis i 2 fag – heraf minimum i ét studieretningsfag, men enkeltfaglige opgaver kan også tillades. Eleven vælger selv fag og emne samt kommer med et færdigt udkast til en problemformulering. Omfanget af opgaven er på 15-20 sider. Ydermere skal opgaven forsvares mundtligt. Karaktermæssigt tæller den dobbelt.

Eleven skal i opgaven vise, at vedkommende behersker essentielle metodiske og studiemæssige teknikker til at tilegne sig og formidle både fagfaglig og tværfaglig viden. SRP’en er altså en akademisk opgavegenre, der har til formål at træne eleverne i at lære mestre den akademiske disciplin. En disciplin, som er en forudsætning for at kunne klare sig godt på en videregående uddannelse.

DHO og SRO som optakt til SRP
Den akademiske disciplin trænes løbende gennem gymnasiet blandt andet gennem arbejdet med dansk-historie-opgaven (DHO) i 1.g, og gennem studieretningsopgaven (SRO) i 2.g.

En udfordrende akademisk opgave – vi kan hjælpe dig

Mange elever synes, at SRP’en er en svær opgave at skrive, da det kræver et stort fagligt overblik og stærke metodiske kompetencer. Samtidig er adgangen til vejledning begrænset, og vi oplever, at mange elever har brug for ekstra støtte undervejs i processen. Det kan vi hjælpe med.

Karaktermæssigt tæller SRP dobbelt.

Opgaven skrives sædvanligvis i to fag – heraf minimum i ét studieretningsfag, men enkeltfaglige opgaver kan også tillades. Eleven vælger selv fag og emne, samt kommer med et færdigt udkast til en problemformulering, som vejleder skal godkende.

Omfanget af opgaven er på 15-20 sider. Opgaven forsvares mundtligt.

Omfanget af opgaven er på 15-20 sider. Opgaven forsvares mundtligt.

Studieområdeprojektet, HHX & HTX

SOP, også kaldet studieområdeprojektet, er den store, afsluttende opgave, som skrives sidste år på HHX og HTX. Eleven skal i opgaven vise, at vedkommende kan tilegne sig og formidle viden inden for sit studieområde.

Opgaven skal være 15-20 sider lang og skal forsvares mundtligt. Opgaven skrives inden for 2-fag, hvoraf et er på A-niveau og et andet er knyttet til studieområdet.

Eleven skal i opgaven vise, at vedkommende behersker essentielle metodiske og studiemæssige teknikker for at tilegne sig og formidle både fagfaglig og tværfaglig viden inden for sit område. SOP’en er altså en akademisk opgavegenre, der har til formål at træne eleverne i at lære mestre den akademiske disciplin samt at arbejde inden for sit studieområde.

Som træning til SOP, udarbejder eleven to opgaver i forbindelse med projektarbejde. Den ene er i dansk og idehistorie, og den anden er studieretningscaseopgaven hvor der også trænes behandling af empiri.

En udfordrende akademisk opgave – vi kan hjælpe dig

Mange elever synes, at SOP’en er en svær opgave at skrive, da det kræver et stort fagligt overblik og stærke metodiske kompetencer. Samtidig er adgangen til vejledning begrænset, og vi oplever, at mange elever har brug for ekstra støtte undervejs i processen. Det kan vi hjælpe med.

Opgaven har et omfang på mellem 15-20 sider og forsvares mundtligt. Opgaven skrives inden for to fag, hvoraf et er på A-niveau og et andet er knyttet til studieområdet.

Eleven skal i opgaven vise, at vedkommende behersker essentielle metodiske og studiemæssige teknikker for at tilegne sig og formidle både fagfaglig og tværfaglig viden inden for sit område. SOP’en er altså en akademisk opgavegenre, der har til formål at træne eleverne i at lære mestre den akademiske disciplin samt at arbejde inden for sit studieområde.

Større Skriftlige Opgave, HF

SSO, også kaldet den større skriftlig opgave, på det 2-årige HF er en opgave på 10-15 sider, som skrives i 1-2 fag efter elevens valg. Det ene fag skal være på minimum B-niveau. Eleven får syv dage til at udfærdige opgaven, og karakteren vægter med 1,5 i gennemsnittet. Eleven skal i opgaven vise, at vedkommende behersker essentielle metodiske og studiemæssige teknikker for at tilegne sig og formidle både fagfaglig og tværfaglig viden inden for sit område. SSO’en er altså en akademisk opgavegenre, der har til formål at træne eleverne i at håndtere opgaver på videregående uddannelser.

En udfordrende akademisk opgave – vi kan hjælpe dig

Mange elever synes, at SSO’en er en svær opgave at skrive, da det kræver et stort fagligt overblik og stærke evner til at strukturere skriveprocessen. Samtidig er adgangen til vejledning begrænset, og vi oplever, at mange elever har brug for ekstra støtte undervejs i forløbet. Det kan vi hjælpe med.

Eleven får syv dage til at udfærdige opgaven, og karakteren vægter med 1,5 i gennemsnittet.

Eleven skal i opgaven vise, at vedkommende behersker essentielle metodiske og studiemæssige teknikker for at tilegne sig og formidle både fagfaglig og tværfaglig viden inden for det valgte fagområde. SSO’en er altså en akademisk opgavegenre, der har til formål at træne eleverne i at håndtere opgaver på videregående uddannelser.

Copyright 2024 - Studiecoachen