FÅ HJÆLP TIL DIN

SRP, SOP eller SSO af vores erfarne undervisere

Det er er svært at komme i gang med at skrive store, akademiske opgaver som SRP, SOP eller SSO, alt afhængig af om du går på STX, HTX, HHX eller HF. Hvor starter du? Hvordan strukturerer du bedst din tid? Det er spørgsmål, som hurtigt melder sig.

Vi tilbyder et skræddersyet forløb med en højtuddannet og erfaren underviser, som har siddet på den anden side af bordet som gymnasielærer. Med deres store kendskab til opgaven kan de hjælpe dig med alt fra strukturering af din tid, forberedelse til mundtlig eksamen og faglig sparring, så du besvarer din problemformulering fyldetsgørende.

Studiecoachen

Hør om vores SRP-hjælp

Om vores undervisere

Alle Studiecoachens undervisere har en relevant akademisk uddannelse samt solid undervisnings- og censorerfaring. Derfor kan vi med sikker hånd guide dig igennem både skriveprocessen og eksamensforberedelsen, uanset om du skal have hjælp til SRP-, SOP- eller SSO-opgaven. Vi vejleder desuden også i DHO- og SRO-opgaver. Vejledningen er både skriftlig og mundtlig.

Få individuel og målrettet hjælp

Med individuel undervisning af vores kompetente undervisere kan du få målrettet hjælp til din SRP, SOP eller SSO. Din læring er i fokus, og vi skaber et trygt rum, hvor du kan spørge lige så mange gange, du har brug for. Vores undervisere skræddersyr et forløb til dig i dit tempo og efter dine behov. De hjælper dig med at planlægge skriveprocessen og det faglige stof, så du ikke går i stå undervejs og når at blive færdig til tiden. Opgaven vil altid være dit eget værk, men vores undervisere giver dig løbende feedback på din tekst og sikrer, at din opgave altid lever op til de gældende krav.

Vores erfarne gymnasielærere hjælper dig med:

  • Udarbejdelse af problemformulering
  • Tidsplan for opgaveskrivning
  • Gennemgang af indledning, redegørelse, analyse, diskussion og konklusion
  • Korrekt, sammenhængende og præcist sprog
  • Formalia som kildehenvisninger og litteraturliste
  • Hjælp til forhindringer som skriveblokade eller manglende motivation
  • Fyldestgørende oplæg
  • Træning i mundtlig eksamen
  • Strukturering af oplæg

Hyppige spørgsmål

SRP, også kendt som studieretningsprojektet, er den store, afsluttende opgave i gymnasiet, som skrives i 3.g.

Karaktermæssigt tæller SRP dobbelt.

Opgaven skrives sædvanligvis i to fag – heraf minimum i ét studieretningsfag, men enkeltfaglige opgaver kan også tillades. Eleven vælger selv fag og emne, samt kommer med et færdigt udkast til en problemformulering, som vejleder skal godkende.

Omfanget af opgaven er på 15-20 sider. Opgaven forsvares mundtligt.

Omfanget af opgaven er på 15-20 sider. Opgaven forsvares mundtligt.

Omfanget af opgaven er på 15-20 sider. Opgaven forsvares mundtligt.

Opgaven har et omfang på mellem 15-20 sider og forsvares mundtligt. Opgaven skrives inden for to fag, hvoraf et er på A-niveau og et andet er knyttet til studieområdet.

Eleven skal i opgaven vise, at vedkommende behersker essentielle metodiske og studiemæssige teknikker for at tilegne sig og formidle både fagfaglig og tværfaglig viden inden for sit område. SOP’en er altså en akademisk opgavegenre, der har til formål at træne eleverne i at lære mestre den akademiske disciplin samt at arbejde inden for sit studieområde.

SSO, også kaldet den større skriftlige opgave på den 2-årige HF, er en opgave på 10-15 sider, som skrives i 1-2 fag efter elevens valg. Det ene fag skal være på minimum B-niveau.

Eleven får syv dage til at udfærdige opgaven, og karakteren vægter med 1,5 i gennemsnittet.

Eleven skal i opgaven vise, at vedkommende behersker essentielle metodiske og studiemæssige teknikker for at tilegne sig og formidle både fagfaglig og tværfaglig viden inden for det valgte fagområde. SSO’en er altså en akademisk opgavegenre, der har til formål at træne eleverne i at håndtere opgaver på videregående uddannelser.

Copyright 2023 - Studiecoachen