FÅ PRIVATUNDERVISNING I FAGET

Natur og teknologi

Faget natur og teknologi introducerer eleverne til det naturvidenskabelige område, og rummer alt fra læren om kroppen til læren om planter og energi. Har dit barn behov for støtte og privatundervisning i natur og teknologi? Studiecoachens kompetente undervisere har solid undervisningserfaring og hjælper dit barn uanset behov og klassetrin.

Vi hjælper med

Pensum

I natur og teknologi rummer pensum mange aspekter af det naturfaglige område. Det kan være svært som elev at skabe forståelse for alle fagets emner. Studiecoachens lærere hjælper dit barn med at forstå de dele af pensum, som er mest udfordrende for den enkelte elev.

Faglig udvikling

Studiecoachens privatundervisning har altid fokus på, hvordan den enkelte elev opnår mest mulig faglig udvikling, og tager udgangspunkt i de dele af pensum, som dit barn har størst udfordringer med. Herfra er fokus på at udvikle eleven mest muligt.

Hjælp til lektier

Privatundervisningen i natur og teknologi hos Studiecoachen har blandt andet fokus på lektiehjælp, hvor eleven får individuel støtte til at løse de opgaver eller læse de tekster, der forventes inden næste time. Lektiehjælpen tager udgangspunkt i forståelse og bidrager til at udvikle eleven fagligt.

Om vores undervisere

Studiecoachens undervisere er højtuddannede og har solid undervisningserfaring, og uanset klassetrin og fag finder vi det rette match til dit barn. Vi har en anerkendende tilgang til undervisning, hvor fokus altid er på dit barns individuelle behov, og vi skaber et trygt læringsmiljø, hvor eleven har plads og rum til at udvikle sine faglige færdigheder.

Copyright 2024 - Studiecoachen