FÅ PRIVATUNDERVISNING I FAGET

Tysk

At skulle lære et nyt sprog som tysk kan være en stor omvæltning. Nye grammatiske regler, svær udtale og nye bøjninger. Hvis dit barn kæmper med tyskundervisningen, står Studiecoachens undervisere klar til at understøtte dit barns faglige udvikling med tid, overskud og ro til den enkelte.

Vi hjælper med

Pensum

For de fleste er tysk et helt fremmed sprog, når det introduceres i folkeskolen. Det kan gøre det udfordrende at holde styr på pensum i faget. Studiecoachen hjælper dér, hvor behovet er størst hos dit barn. Med skræddersyet 1:1 privatundervisning, bliver det lettere for dit barn at følge med i den daglige undervisning.

Faglig udvikling

Med privatundervisning er forløbet tilrettelagt efter den enkelte, og dit barns faglige udvikling er i højsædet. I trygge rammer træner vi den mundtlige og skriftlige formidling i tysk med overskud til smil og nødvendige gentagelser. Med løbende tilpasning og dialog omkring forløbet, sikrer vi sammen at udviklingen går den rigtige vej.

Afgangsprøve

Med tysk i udskolingen skal de fleste enten til termins- eller afgangsprøver i fagets pensum. Med Studiecoachen ved dit barns side, træner vi sammen den udvalgte eksamenssituation både skriftligt og mundtligt, så dit barn får så god en oplevelse til eksamen som muligt. Studiecoachen hjælper desuden med fagets lektier og opgaver gennem skoleåret.

Om vores undervisere

Studiecoachens undervisere er alle højtuddannede og har stor erfaring i tyskundervisning på tværs af klassetrin. De kender alle fagets krav og formalia, og understøtter faglig udvikling med en anerkendende tilgang til læring. Med skræddersyet 1:1 undervisning i trygge omgivelser er dit barn i fokus hele vejen igennem forløbet.

Copyright 2023 - Studiecoachen