FÅ PRIVATUNDERVISNING I FAGET

Kemi

Hvis du har svært ved at forstå begreber som molekyler, syre-base-teori eller har svært ved at overskue dine afleveringer, kan vores højtuddannede undervisere hjælpe dig. Studiecoachens undervisere tilbyder skræddersyet privatundervisning, der gennem en anerkendende tilgang sikrer, at du får den rette hjælp til alt fra pensum til eksamen i faget kemi. Med privatundervisning opnår du både faglig fordybelse og en forståelse for fagets kundskaber i praksis.

Vi hjælper dig med

Pensum

Pensum i kemi er stort, og der er mange begreber og metoder, som kan være en udfordring at forstå og bruge i praksis. Studiecoachens undervisere hjælper dig med at forstå og anvende begreber og metoder i faget, og vores pædagogiske tilgang sikrer, at du får et solidt overblik over pensum gennem et trygt og anerkendende læringsforløb.

Faglig udvikling

I vores privatundervisning er hovedfokus på din faglige udvikling. Vores mål er at hjælpe dig med at hæve dit niveau, så du føler dig mere sikker i faget og det bliver sjovere at gå i skole, fordi du bedre kan følge med i undervisningen.

Afleveringer og eksamen

Studiecoachens kompetente undervisere kan både hjælpe dig med afleveringer og forberedelse op til eksamen. Vores undervisere besidder en omfattende faglig viden inden for kemi, da de har erfaring som eksaminatorer og censorer ved gymnasiale eksaminer. Derfor har de en dyb forståelse for, hvad der forventes af dig til både eksamen og i løbet af året.

“Gode vejleder Jeres underviseres kompetenceniveau er af høj standard, og jeg oplevede personligt deres hjælp i fagene kemi og eksamensprojekt på hf, hvor jeg opnåede karakteren 10. De er ekstremt dygtige til at vejlede og besvare spørgsmål.

Hvis jeg bliver optaget på medicinstudiet i juli, vil jeg uden tvivl vælge at drage nytte af deres ekspertise igen.”

– La Ja

Om vores undervisere

Studiecoachen har kun færdiguddannede undervisere med en lang videregående uddannelse, som kan levere undervisning af højeste kvalitet. De har erfaring som underviser og har de pædagogiske forudsætninger for at tilrettelægge et forløb, der passer til dine specifikke læringsbehov.

Mød en af vores undervisere

Copyright 2024 - Studiecoachen