Gode råd til din kvote 2 ansøgning

Få alle de gode råd her til at skrive en motiveret ansøgning til kvote 2, så du kan komme ind på dit drømmestudie

Sådan skriver du en fremragende kvote 2 ansøgning

Når du skal skrive en fremragende motiveret ansøgning til kvote 2, skal du huske at tænke på, at du skriver for at få en studieplads på din drømmeuddannelse. Det betyder, at du skal lægge alle de kræfter, du har, i ansøgningen, så den virkelig brænder igennem.

Sådan får man en ansøgning til at brænde igennem og skille sig ud fra mængden

Noget af det, du skal sikre dig, er, at din ansøgning er både personlig og målrettet, herunder at dit personlige engagement for at læse dit valgte studie fremgår af den. Du skal altså vise, hvilken person du er, og hvorfor netop du er den helt rigtige til at få studiepladsen.

Sådan viser man, at man er den helt rigtige kandidat til at få studiepladsen

Et vigtigt parameter er, at du målretter din ansøgning mod netop det studie, du søger ind på. Du kan altså ikke blot kopiere hele eller dele af ansøgningen fra ansøgninger, du finder på nettet eller låner fra andre. Din ansøgning skal være unik og omhandle dig og dit fremtidige studie. Du er altså også nødt til at skrive en ny, målrettet ansøgning for hvert studie, du søger optagelse på.

Et andet parameter er, at du i ansøgningen skal vise, at du lever op til de kvote 2-kriterier, der stilles for at blive optaget på det givne studium. Du skal altså vise, at du har sat dig grundigt ind i faget og i de specifikke krav, der gælder for optagelse.

Kvote 2 kriterier

Hvilke kvote 2-kriterier, der findes, varierer fra fag til fag. Du skal altså undersøge hvilke kriterier, der gør sig gældende for netop det studium, du søger optagelse på.

Eksempler på kvote 2-kriterier kan være:

  • Karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen
  • Motivation og studiepotentiale
  • Karakterer i udvalgte fag fra den adgangsgivende eksamen
  • Anden uddannelse (eller dele af en uddannelse) ud over din adgangsgivende eksamen
  • Supplerende gymnasiale fag, eventuelt studierelevante fag og karakterer i fagene
  • Erhvervserfaring
  • Aktiviteter som fx organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, politisk arbejde, arbejde med børn og unge, arbejde med handicappede eller arbejde som fritidsleder
  • Højskoleophold af typisk minimum 16 ugers varighed
  • Udlandsophold på minimum 3-6 måneder
  • Værnepligt, militærnægtertjeneste og barselsorlov bliver som regel vurderet på linje med erhvervserfaring

Relevans har stor betydning for kvote 2 ansøgningen

Et tredje parameter er, at du i ansøgningen viser, at du er optaget af det område, uddannelsen retter sig i mod. Fx skal du fortælle om relevante jobs, du har haft, eller rejser du har foretaget, som kan have relevans. Eller du kan skrive om supplerende fag, du har taget, som er relevante for uddannelsen.

Udvælgelsesproceduren på kvote 2

Når man søger ind på kvote 2 sker udvælgelsesproceduren ikke udelukkende på baggrund af karakterer, som ved kvote 1-optag, men i stedet på baggrund af, hvem du er som person og som fremtidig studerende på uddannelsen. Det betyder yderligere, at dit bidrag til studiet og studiemiljøet også har betydning for, om du får en plads på studiet.

Vi hjælper dig med at komme ind på dit drømmestudie

At skrive en ansøgning, hvor både personlighed, kompetencer og indfrielsen af de formelle krav fremgår på en struktureret og fængende måde, er ikke noget, der er helt let. Derfor står Studiecoachens dygtige og erfarne undervisere klar til at hjælpe dig med at få skrevet en god kvote 2-ansøgning. 

Alle studiecoachens undervisere har en relevant akademisk uddannelse samt solid undervisningserfaring. På baggrund heraf har vi stærke formidlingsmæssige evner og en stor indsigt i de forskellige fagområder, hvorfor vi vil kunne hjælpe dig med at lave en fremragende ansøgning.

Copyright 2023 - Studiecoachen