Tings- og kreditorret, obligationsret, forvaltningsret og meget mere. Pensum på jurastudiet er stort, og du kommer igennem mange forskellige juridiske områder gennem dit studie. Få skræddersyet privatundervisning af kompetente undervisere i de områder af studiet, du synes er udfordrende, så du kan følge med i den daglige undervisning, øge dit faglige niveau og blive tryg op til eksamen.

Vi hjælper dig med

Faglig udvikling

Studiecoachens højtuddannede undervisere har altid fokus på, hvordan du kan udvikle dig mest muligt fagligt. Vores undervisere spotter hurtigt hvilken læringsmetode, der fungerer bedst for dig og skræddersyr herfra en undervisningsplan.

Eksamen

På jurastudiet er der mange eksaminer, og det kan være svært selv at skabe et overblik over pensum i alle fag. Med privatundervisning i jura, klæder vores undervisere dig godt på til eksamen, så du er forberedt og tryg i eksamenssituationen, så du kan præstere dit bedste.

Bachelorprojekt eller speciale

Hvad end du skal skrive bachelorprojekt eller speciale på jurastudiet, hjælper Studiecoachens privatundervisere dig. Undervisningen tager afsæt i dit individuelle behov, og du får hjælp til alt fra strukturering af opgaven, disponering af din tid og en dybere faglig forståelse.

Få hjælp til fagene:

 • Retssystemet og juridisk metode

 • Familie- og arveret

 • Strafferet og straffeproces

 • Individets grundlæggende rettigheder

 • EU-ret

 • International Law

 • Obligationsret

 • Forvaltningsret

 • Tings- og kreditorret

 • Ret, Moral og Politik

 • Retshistorie

 • Øvrige fag på uddannelsen

“Særdeles god og uvurderlig coach. Ville gøre det igen – medgiver hermed min varmeste andbefaling”

– Charlotte Lohals

Om vores undervisere

Studiecoachens undervisere har en relevant akademisk baggrund og solid undervisningserfaring indenfor deres pågældende fagområde. I undervisningen er der altid en anerkendende tilgang til læring med fokus på at øge den studerendes motivation for læring, så den studerende hæver sit niveau og udvikler sig mest muligt fagligt.

Mød en af vores undervisere

Copyright 2023 - Studiecoachen