Har du brug for hjælp til fagene og opgaverne på socialrådgiveruddannelsen? Studiecoachens kompetente undervisere hjælper dig med at få styr på pensum, forberedelse op til eksamen og vejledning under skrivning af din bacheloropgave. Undervisningen tager udgangspunkt i dine individuelle læringsbehov på studiet som socialrådgiver.

Vi hjælper dig med

Faglig udvikling

Studiecoachens privatundervisning tager altid udgangspunkt i de områder, som du har svært ved. Herfra skræddersys en undervisningsplan til dig, der har fokus på at udvikle dig fagligt og motivere til fremtidig læring.

Eksamen

Studiet til socialrådgiver indeholder mange eksaminer, hvor det kan være en fordel at modtage privatundervisning. Hvad end du har behov for hjælp til skriftlig formidling, forståelse af pensum eller præsentationstræning, så hjælper Studiecoachens undervisere dig.

Bachelorprojekt

Studiet afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du som studerende skriver indenfor et valgfrit emne. Vores undervisere har tidligere siddet som vejledere eller censorer på videregående uddannelser og ved derfor, hvad der forventes af dig. De kan hjælpe med alt fra udformning af problemformulering til strukturering af din skriveproces.

Få hjælp til fagene:

 • Sociale problemer og socialt arbejdes praksis

 • Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis

 • Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet

 • Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handikap

 • Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handikap og deres familier

 • Socialt arbejdes organisering og praksis

 • Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng

 • Socialt entreprenørskab, innovation og frivillighed

 • Socialt arbejde – kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling

 • Socialt arbejde – vidensbasering og udvikling

 • Øvrige fag på socialrådgiveruddannelsen

Om vores undervisere

Studiecoachens undervisere har alle en relevant uddannelsesmæssig baggrund og solid undervisningserfaring. Vores undervisere skræddersyr altid undervisningen til dig i et 1:1 forløb, hvor der er fokus på en anerkendende og motiverende tilgang til læring.

Copyright 2024 - Studiecoachen