På statskundskab er undervisningens fokus på politik, men du vil også møde emner fra mange andre grene som økonomi, sociologi og jura. Har du svært ved at overskue og forstå det store pensum? Studiecoachens kompetente privatundervisere hjælper dig med alt fra eksamen til strukturering af din tid i et skræddersyet undervisningsforløb.

Vi hjælper dig med

Faglig udvikling

Privatundervisningen bliver altid skræddersyet efter dit faglige behov. Vores undervisere er uddannede i at spotte netop de læringsmetoder, der fungerer bedst for dig, så du får mest muligt ud af undervisningen og udvikler dig fagligt.

Eksamen

Studiecoachens højtuddannede undervisere hjælper dig op til eksamen, så du kommer til at føle dig mere tryg i eksamenssituationen. Privatundervisningen kan tage afsæt i alt fra præsentationstræning til forståelse af metode og pensum. Det er dine ønsker og behov, der afgør undervisningens struktur.

Bachelorprojekt eller speciale

Det kan for mange virke uoverskueligt at skulle i gang med at skrive enten bachelorprojekt eller speciale. Med privatundervisning får du hjælp til at komme godt fra start, strukturere din tid og få værdifuld sparring under hele forløbet fra undervisere, der ved, hvad der forventes af dig.

Få hjælp til fagene:

  • International politik

  • Sociologi

  • Dansk og komparativ politik

  • Politisk teori

  • Videnskabsteori og metodologi

  • Offentlig forvaltning

  • Økonomi

  • Europæisk politik

  • Øvrige fag på uddannelsen

“Det er rigtig dejligt at kunne få sådan en professionel sparring i et tit travlt og stressende studieliv. Da jeg i løbet af min kandidatuddannelse havde behov for sparring i forbindelse med en skriftlig eksamensopgave, valgte jeg at kontakte Studiecoachen.

Sarah har en stærk faglig baggrund og er utrolig dygtig til at formidle sin viden igennem diskussioner om basale hverdagsproblematikker og samtidig bevare overblikket så det kan løftes op på et højt akademisk niveau. Udover at have en stærk faglig baggrund er Sarah også meget nem at snakke med og det har betydet meget for mig, at vi har haft gode lange diskussioner. Hun sikrer sig altid at det hun formidler er til at forstå og arbejde videre med. Hun tager sig altid god tid til at sætte sig ind i, både tungt teoretisk stof, men også mine personlige behov.

Det er rigtig dejligt at kunne få sådan en professionel sparring, i et tit travlt og stressende studieliv. Sarah er meget positiv og jeg har hele tiden følt mig meget tryg i vores samarbejde. Hun kan varmt anbefales!”

– Kristian, Kandidatstuderende på socialvidenskab, RUC

Om vores undervisere

Studiecoachens undervisere har solid undervisningserfaring og en relevant akademisk baggrund, der gør dem i stand til at undervise i statskundskab. Undervisningen tager altid afsæt i dine behov i et skræddersyet 1:1 forløb, der har fokus på anerkendelse og motivation til læring.

Copyright 2024 - Studiecoachen