Sprogfag er meget mere end grammatik og kommatering. Med privatundervisning i fagene engelsk, fransk, tysk og spansk får du både styrket din skriftlige og mundtlige formidling samtidig med, at du styrker dit analytiske apparat og dine kompetencer i interkulturel kommunikation og formidling. Alle vores undervisere har en relevant uddannelse og solid undervisningserfaring og kan hjælpe dig med at lave op til kravene på dit studie.

Vi hjælper dig med

Faglig udvikling

Sprogets opbygning, systematisk analyse af litteratur, samfund og historie samt lingvistik og fonetik. Der er mange begreber og grene af et sprogstudie, som kan være svært at holde styr på. Vores højtuddannede undervisere hjælper dig med at hæve dit niveau og skabe et overblik over dine færdigheder – og hvor der er plads til udvikling, så du opnår de bedste resultater.

Eksamen

Uanset om du skal op mundtligt eller skriftligt, kender vores undervisere de formelle og uformelle krav. De hjælper dig med at læse op til den specifikke eksamen, så du har styr på pensum og kan gå ind til eksamen med ro i maven.

Læs mere om vores eksamenstræning

Bachelorprojekt eller speciale

Vores undervisere hjælper dig med din afsluttende eksamensopgave, hvad enten det er på bachelor- eller kandidatniveau. De har erfaring som censorer og eksaminatorer og har et indgående kendskab til hvilke krav og forventninger, du skal leve op til – både i den skriftlige opgave og til det mundtlige forsvar.

Få hjælp til fagene:

  • International markedsføring

  • Økonomi

  • Erhvervsret

  • Organisation og supply chain management

  • International markedsføring

  • Økonomi og statistik

  • Salg- og markedskommunikation

  • Erhvervsjura

  • Øvrige fag på uddannelsen

“I would like to recommend for the students who are interested in studying French or for those who need help in writing bachelor, master degrees ,the French teacher Alexandre Planque Tafteberg. He is good at his job and he does it with passion. He is very helpful, patient and well prepared.”

– Christina Bonde

Om vores undervisere

Studiecoachens undervisere har alle en akademisk uddannelse og erfaring med at undervise. De kender pensum ud og ind og formår at skabe et anerkendende læringsmiljø med fokus på dine specifikke behov og udfordringer, så du hæver dit faglige niveau og får en god oplevelse.

Copyright 2024 - Studiecoachen