På psykologistudiet bliver du som studerende undervist i mange forskellige teoretiske emner og indgangsvinkler. Hvad end du har behov for hjælp til områder som socialpsykologi, personlighedspsykologi eller psykologiens videnskabsteoretiske retninger, så hjælper Studiecoachens erfarne og højtuddannede privatundervisere dig.

Vi hjælper dig med

Faglig udvikling

På universitetet arbejder du med en lang række teoretiske indgangsvinkler, der kobles sammen med nyere forskningspraksis indenfor psykologien. Det kan være en udfordring, at skabe forståelse og overblik over de forskellige fags pensum. Derfor kan det være en stor hjælp for mange at få støtte gennem privatundervisning, der har fokus på netop din faglige udvikling.

Eksamen

Studiecoachens undervisere hjælper dig op til eksamen, så du føler dig tryg og godt klædt på. Privatundervisningen og eksamenstræningen har fokus på dine personlige læringsmål og gennem 1:1 undervisning skræddersyr vores undervisere et forløb til dig, der både styrker dine mundtlige og skriftlige formidlingsevner, så du er godt forberedt til eksamen.

Bachelorprojekt eller speciale

Hvad end du skal til at skrive bachelorprojekt eller speciale i psykologi, så hjælper Studiecoachens undervisere dig. Vores erfarne undervisere ved, hvad der forventes af dig og kan hjælpe med alt fra udvikling af problemformulering og fokusområde, til strukturering af din tid i processen.

Få hjælp til fagene:

  • Socialpsykologi

  • Personlighedspsykologi

  • Udviklingspsykologi

  • Kognitions- og indlæringspsykologi

  • Klinisk psykologi

  • Pædagogisk psykologi

  • Arbejds- og organisationspsykologi

  • Øvrige fag på uddannelsen

Om vores undervisere

Studiecoachen undervisere er højtuddannede og har solid undervisningserfaring. De har altid en anerkendende og motiverende tilgang til læring, der fokuserer på den enkelte studerendes behov, så forløbet sikrer mest mulig faglig udvikling.

Mød en af vores undervisere

Copyright 2024 - Studiecoachen