FÅ HJÆLP TIL FAGET

Dansk

Studiecoachen tilbyder privatundervisning i danskfagets mange discipliner. Vil du blive bedre til analyse, fortolkning og perspektivering af tekster? Eller har du behov for hjælp til formidling af analyser? Vores uddannede undervisere kender alle de faglige krav og hjælper dig med at navigere i og blive tryg ved danskfagets pensum og discipliner.

Folkeskole dansk undervisning

Vi hjælper dig med

Pensum

Danskfagets pensum dækker alt fra litterære genrer til grammatiske regler. Vores uddannede undervisere kender pensum, og de hjælper dig med at skabe overblik og forståelse op til eksamen, uanset om du læser på STX, HTX eller HHX.

Mundtlig og skriftlig formidling

Formidling er en stor del af danskfaget. Vores dygtige undervisere hjælper dig med at træne mundtlig og skriftlig formidling, hvilket både gør en forskel i hverdagens undervisning og op til eksamen.

Grammatik og korrekt sprogbrug

Korrekt grammatik og sprogbrug er afgørende for at kommunikere klart og effektivt. Studiecoachens undervisere hjælper dig med at få styr på grammatikken, så dit skriftlige sprog altid fremstår korrekt.

Eksamen

Har du brug for en hjælpende hånd op til eksamen? Alle elever skal op i mundtlig og skriftlig dansk i gymnasiet, og med Studiecoachens undervisere får du både mulighed for at træne danskfagets skriftlige genrer og den mundtlige præstation gennem en eller flere prøveeksaminer.

“God og kyndig hjælp til dansk og SRP’en Min søn stod ved udgangen af 2.g og manglede motivation til faget dansk. Jeg faldt over Sarah hos Studiecoachen, og igennem 3.g har min søn fulgt et forløb, hvor der er arbejdet med forståelsen af dansk, og arbejdet med de forskellige metoder, ligesom de også har snakket sammen ifm. udarbejdelsen af skriftlige opgaver.

Det har været et rigtig fint forløb, og min søn er kommet godt igennem året med en større faglighed, og står dermed bedre rustet til nye udfordringer. Vi valgte også at bruge Studiecoachen til at finde en vejleder til SRP’en, dels ifm. skriveprocessen, dels til hjælp med fremlæggelsen. Det arbejde blev afsluttet med et flot 12-tal.”

– Niels, far til Oscar i 3. g

Om vores undervisere

Studiecoachen har uddannede undervisere, der kender fagets krav og har erfaring som både eksaminatorer og censorer. Vores undervisere tilbyder 1:1 undervisning, der fokuserer på elevernes individuelle behov og læring. Vi har en anerkendende tilgang til læring, hvor elevens individuelle potentiale er i førersædet.

Hør Jonas fortælle om vores privatundervisning

Copyright 2024 - Studiecoachen