Kæmper du med fysikkens love, termodynamik eller fluid mechanics? Studiecoachens kompetente undervisere hjælper dig der, hvor du oplever udfordringer på uddannelsen i fysik. Vores højtuddannede undervisere har den rette relevante undervisningserfaring og skræddersyr et forløb til dig og dine behov.

Vi hjælper dig med

Faglig udvikling

Med en anerkendende tilgang til undervisning, tilrettelægger din underviser og dig sammen et undervisningsforløb, der sikrer din faglige udvikling. Hos Studiecoachen er der tid til gentagelser, hvor vores kompetente undervisere hjælper dig med at knække koden bag eksempelvis astrofysik.

Eksamen

Forberedelse er vigtigt, når eksamen nærmer sig. Her hjælper Studiecoachens højtuddannede undervisere dig med at danne dig et overblik over pensummets discipliner, så forberedelsen bliver nemmere at gå til. I trygge rammer styrkes dine evner, så du er tryg og godt forberedt til den eksamensform, du går i møde.

Bachelorprojekt eller speciale

Skal du skrive bachelor eller speciale i fysik? Studiecoachens undervisere hjælper dig og har med deres erfaring kendskab til studieordninger, krav og formalia. Alt efter behov får du hjælp til alt fra udarbejdelsen af det skriftlige produkt til forberedelserne til et eventuelt mundtligt forsvar.

Få hjælp til fagene:

 • Biofysik

 • Fysik-Matematik

 • Geofysik og Klima

 • Kvantefysik

 • Astrofysik

 • Meteorologi

 • Mekanik og relativitetsteori

 • Data

 • Lineær algebra og analyse

 • Elektrodynamik og bølger

 • Datalogi

 • Kvantemekanik

 • Statistisk fysik

 • Videnskabsteori og etik for fysikere

 • Kosmologi

 • Klimafysik

 • Introduktion til biofysik

 • Analytisk mekanik

 • Dynamiske systemer og kaos

 • Optics

 • Matematiske metoder i fysik - del 3

 • Experimental Physics

 • Numerical Methods in Physics

Om vores undervisere

Vores undervisere hos Studiecoachen er alle veluddannede og har en baggrund, der gør dem i stand til at undervise i fysik på alle uddannelsesniveauer. Med en anerkendende tilgang til læring, fokuserer vi på at motivere den enkelte elev ved at tilpasse vores undervisningsmetoder til deres individuelle behov.

Copyright 2024 - Studiecoachen